پیشرو، فناور، ارزش آفرین

گروه صنعتی آتام

تأثیر طول روز بر عملکرد جوجه گوشتی

تأثیر طول روز بر عملکرد جوجه گوشتی

آیا افزایش طول روز موجب افزایش بهره‌وری جوجه گوشتی می‌شود؟

به طور سنتی، فرض بر این است که روشنایی طولانی برای جوجه‌های گوشتی نرخ رشد را به حداکثر می‌رساند. با این حال، تحقیقات اخیر که رابطه بین طول روز و طیف وسیعی از ویژگی‌ها را در جوجه‌های گوشتی تجاری بررسی کرده است، نشان داده است که این همیشه درست نیست. این سند، اطلاعات به روز شده‌ای در مورد واکنش جوجه‌های گوشتی به مدت روشنایی ارائه می‌دهد.

 

طول روز بر کدام موارد در پرورش جوجه گوشتی اثر می‌گذارد؟

Feed to Gain (مرگ و میر اصلاح شده)

در صنعت، ارزیابی کارایی خوراک با نسبت خوراک به افزایش وزن انجام می‌شود. اما در علم، بررسی F:G (مرگ و میر اصلاح شده) برای وزن مرگ و میر مفید است. در این روش، وزن مرده و پرندگان معدوم شده به وزن زنده اضافه می‌شود. بنابراین، ارزیابی FG مستقل از بروز مرگ و میر است.

نتایج نشان می‌دهد که جوجه‌های گوشتی که طول روز کمتری دارند، بر اساس ارزیابی FG کارآمدتر هستند. داده‌ها نشان می‌دهد که طول روز تأثیر خطی بر مرگ و میر دارد و کاهش طول روز منجر به کاهش مرگ و میر و کشتار کمتر می‌شود. اما کاهش طول روز به زیر 17 ساعت تأثیر بیشتری در کاهش مرگ و میر ندارد.

تفاوت در مرگ و میر در اصل به دلیل بروز سندرم مرگ ناگهانی، ضعف پا و عفونت باکتریایی است. در گله‌های جوجه گوشتی، طول روز و مرگ و میر دارای ارتباط قوی هستند. افزایش طول روز باعث افزایش مرگ و میر به صورت خطی می‌شود. همچنین، روشنایی طولانی نیز باعث کاهش رفاه و افزایش مرگ و میر می‌شود. داده‌های تولید و مرگ و میر نشان می‌دهند که رشد سریع تنها عامل اصلی افزایش مرگ و میر نیست و عوامل متابولیک نیز نقش دارند.


خوراک

مصرف خوراک در جوجه‌های گوشتی تحت تأثیر طول روز قرار دارد. جوجه‌هایی که در طول روز بیشتر نور دریافت می‌کنند، معمولاً بیشتر خوراک می‌خورند. اما تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش طول روز به تنهایی منجر به افزایش مصرف خوراک نمی‌شود و جوجه‌های گوشتی رفتار غذایی خود را برای تعادل طول روز کوتاه‌تر تنظیم می‌کنند. همچنین افزایش وزن جوجه‌های گوشتی در روزهای کوتاه و شب‌های طولانی‌تر باعث بهبود بازده خوراک می‌شود.

بازده گوشت

روشنایی تأثیر مهمی بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی دارد. با افزایش طول روز، عملکرد لاشه و تولید گوشت سینه افزایش می‌یابد. رابطه بین طول روز و عملکرد گوشت با سن جوجه‌ها تغییر می‌کند.

هر چند که افزایش طول روز باعث افزایش عملکرد گوشت سینه می‌شود، اما تأثیر آن بر چربی لاشه مشخص نیست. پوشش سینه می‌تواند به عنوان یک شاخص برای چربی لاشه مورد استفاده قرار گیرد، اما طول روز بر روی آن تأثیری ندارد.

بهره وری خوراک

نسبت خوراک به سود یک روش استفاده شده در صنعت جوجه‌های گوشتی برای ارزیابی کارایی خوراک و بهره‌وری است. تحقیقات نشان می‌دهد که طول روز کوتاه تأثیر مثبتی بر این نسبت دارد. جوجه‌هایی که در طول روز کوتاه رشد می‌کنند، به طور کلی عملکرد بهتری دارند.

این تأثیر می‌تواند به عواملی مانند تغییرات در نیازهای نگهداری، تغییرات در متابولیسم و حتی کاهش نیاز به نگهداری مرتبط با متابولیسم پایین نسبت داده شود. هرچند دلایل دقیق این تأثیر هنوز مشخص نیست، اما تحقیقات نشان می‌دهد که طول روز کوتاه می‌تواند بهبود قابل توجهی در نسبت خوراک به سود داشته باشد.

نرخ رشد

تعداد ساعات طول روز تأثیر زیادی بر نرخ رشد دارد و تأثیرات آن به سن جوجه‌ها بستگی دارد. در 32.33% ساعات روز، وزن بدن با افزایش طول روز به صورت درجه دوم افزایش می یابد. با کاهش طول روز به کمتر از 20 ساعت، وزن بدن کاهش می‌یابد.

طی یک آزمایش، برای جوجه‌هایی که تا 38 الی 39 روز رشد می‌کنند، روند مشابهی وجود داشت. هنگامی که جوجه‌ها در وزن‌های سنگین‌تر رشد می‌کردند، افزایش خاموشی موجب بهبود عملکرد و وضعیت سلامت آنها می‌شد.