پیشرو، فناور، ارزش آفرین

گروه صنعتی آتام

نمایشگاه دام و طیور تبریز در سال 1402

نمایشگاه دام و طیور تبریز در سال 1402

تصاویر منتخب بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز در سال 1402

 

بازدید مدیران و مسئولین جهاد کشاورزی، دامپزشکی و اداره صمت استان از غرفه گروه صنعتی آتام

 

 

 

بازدید جناب آقای دکتر متفکر آزاد، نماینده محترم مردم تبریز از غرفه گروه

 

بازدید جناب آقای دکتر ازغدی، مدیریت محترم شرکت فرتاک از غرفه گروه