پیشرو، فناور، ارزش آفرین

آرمین تجارت آیدین مهر

Armin Tejarat Aydin Mehr

سبد خرید
آرمین تجارت آیدین مهر
مهردانه

جاده آذرشهر تبریز

04134326530

بعثت

شهرک صنعتی بعثت تبریز

در دست احداث

مهر صنعت آتام

شهرک صنعتی شهید رجایی تبریز

09144496847

مهر مکمل آتام

شهرک صنعتی شهید سلیمی

09144944818

ارسال پیام به آرمین تجارت

واحد پشتیبانی

بخش پشتیبانی
دکتر خسروی فر

09144496842

بخش فروش

مدیر فروش
مهندس شیری زاده

09144496840

تلفن گویا

تلفن گویا
تلفن گویا

04133103150