پیشرو، فناور، ارزش آفرین

گروه صنعتی آتام

ساختار معده و تکامل آن در نشخوار کنندگان

ساختار معده و تکامل آن در نشخوار کنندگان

1401/4/7

ساختار معده در نشخوار کنندگان ساختار معده در نشخوار کنندگان به ۴ بخش شکمبه، نگاری، هزارلا و شیردان

بیشتر بخوانید
انواع خوراک دام در تغذیه گاو شیری

انواع خوراک دام در تغذیه گاو شیری

1401/3/17

انواع خوراک دام در تغذیه گاو شیری یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سود دهی گله‌های گاو شیری تغذیه مناسب

بیشتر بخوانید